SÜLEYMAN (as) ve ZULKARNEYN -14-

18 Kasım 2018 Editor 4

İLKELER Kur’an’da adı geçen ve kıssaları anlatılan resullerin tamamı, Yahudi ve Hıristiyanların ellerinde bulunan İncil(ler)’de ve Tevrat(lar)’da da geçmektedir.[1] Hem Yahudi ve Hıristiyanlar hem de […]