NiRENGi-51 / SALAT

13 Mart 2019 Editor 1

Bu videoda Alak 9-10 ayetleri açıklanmıştır. Öncelikle gramer açısından “soru hemzesi” ve “ef’alu kulub” üzerinde durulmuş ve bağlamında SALAT kavramı ele alınmıştır.