NİRENGİ(2)-001 Kur’an’ı Kur’an ile Anlama Metodu-Gramer

13 Şubat 2021 Editor 1

– Allah’ın kitabında eksiklik düşünülemez.
– Kur’an ilkeli bir kitaptır. Çıkarımlar da aynı şekilde ilkeli olmalıdır.
– Onun sözü, değeri asla aynı olamayan başka sözler ile açıklanamaz. İsrailiyat, Arap şiiri, siyer ve ulema yorumu asli bir kaynak olarak kabul edilemez.
– Allah kendisini Resul ile açıklamaz. O resullerini tanıtır.
– Kur’an kendini açıklar. Onun gramer yapısı bunun yegane aracı ve değişmez kuralıdır.
– Kur’an başı sonu olmayan küresel bir kitaptır. İsm-i Mevsuller’in izi sürülerek bu bağlantılar ortaya çıkarılabilir.
– Kur’an’da yabancı kelime yoktur.
– Kur’an’daki isimler Camid İsimler olmayıp, her biri kök izi sürülebilen sıfat-ı müşebbehelerdir.