SÜLEYMAN (as) ve ZULKARNEYN -31- SÜLEYMAN’DAN ZEL-KARNEYN’E

20 Ocak 2019 Editor 1

Kelimenin sözlüklerde “gelmek” gibi bir manası olmamasına ve Kur’an’da geçtiği diğer yerlerin hepsinde “durup beklemek” üzerinden mana vermiş olmalarına rağmen; meal müelliflerine, bu ayette kelimeye, olmayan ve kast ettiği anlamın tam tersi yönünde mana verdirten şey, başından beri kıssayı kuşlar temeline oturtmuş olmalarından dolayıdır. Yaptıkları hayali kurgular onları kelimelerin manalarını tam tersine çevirmeye kadar getirmiş, ama burada durmaları gerekirken durmamış, nerede yanlış yaptıklarını sorgulamaları gerekirken sorgulamamış, Yüce Allah’ın gönderdiği kelimeleri tersine çevirmeyi tercih etmişlerdir. Gözlerini kör etmiş olan efsanelerden kurtulmaları için Yüce Allah’ın sunduğu fırsat olan kelimelere tutunmak yerine o kelimenin kendi anlamıyla bağını kesmiş ve kendi uydurdukları anlama bağlanmışlardır.