NiRENGi-10 / Alak Suresi Bağlamında

20 Ocak 2019 Editor 3

Bu videoda; Alak Suresi 1-2 ayetleri bağlamında Tıfl, Sabi, Gulam kavramları ile İsa (as)’ın yaradılış ile ilgili olarak Meryem Suresi’ndeki Bağlantıları ele alınıyor