NİRENGİ(2)-011 Kur’an’ı Kur’an ile Anlama: Konuşma ve Yazının Temelleri

Mushaf İncele

Bu videoda dinleyicilerimiz; Lisanların oluşumu hakkında, aslında tamamen unutulduğu için günümüz algılarına ilk anda ters gelebilecek, ancak Kur’an ve Kur’an tarihi açısından itiraz edilemeyecek farklı bazı söylemler ile karşılaşacaktır.

Söylemlerimizin en temel dayanağı; Beyanı insanlara Allah’ın öğrettirmiş olması (Rahman 55/4) ve Lisanların Allah’ın ayetlerinden bir ayet (Rum 30/22) olmasıdır. Sınırsız sayıda ses çıkarma kabiliyeti olabilen insanların anlam ile buluşan sesleri oluşturmaları bir kurala göredir. Hurufu Mukatta olarak bilinen 29 surenin başındaki 15 adet şekilin hepsi de birer ayettir ve bu kitabın yazısının şekilleridir. Konuşma sesleri göğüs ve dudak arasındaki 15 ayrı Mahreç noktasından çıkar. Konuşma bu mahreçlerden çıkan sesler ile meydana gelir…

Kur’an’ı lisanının muhteşemliğini ve tüm lisanların temelini oluşturan unsur; anlam ile buluşma kabiliyetine sahip insanda var olan konuşma sesleri ve bu sesler ile üretilerek üzerinde ittifak oluşan kelimelerin, mahreçler ile olan ilgisidir… İşte bu bilgi hikmettir…

Aşağıdaki PDF dosyasında bahsi geçen konular ile ilgili kısa notlar halinde bir özet sunulmuştur. Okuyabilir ya da PDF olarak indirebilirsiniz.

Önemli Not:

Tüm yazı ve videolarımızda bu çalışmalara başladığımız ilk dönemlerden itibaren ifade ettiğimiz şu gerçeğin bilinmesini önemle rica ederiz. “Ulaşılan bulguların delilleri mümkün olduğu kadar belirtilmesine rağmen, yazı ve videolarımızda ifade edilenlerin tamamı, sadece Kur’an’dan anladıklarımız olup, asla bizzat Kur’an’ın kendisi değildir. Tek amacı; Allah’tan başka hiçkimsenin maddi-manevi tasallutu altına girmeden ve hiç kimseyi de maddi-manevi bir tasallut altına sokmadan Kur’an’ı anlama çabası olan bu çalışmalar, gelişmeye ve geliştirilmeye muhtaç olup, Kur’an üzerinden ulaşılan bulguların tamamı kaynak belirtilmeden de herkesin istifadesine açıktır.“

1 yorum

  1. Kuranı-ı Kerim’deki bazı ayetlerin aynı şekillerde yada bir eksik bir fazla benzer şekilde tekrar etmesi konusundaki görüşünüz nedir? örneğin 29 surenin başındaki şekillerden الر الم المر المص yada bizzat kelime yada cümle tekrarları var, bu tekrarlardaki hikmetler nelerdir, lisan ve beyan ölçülerindeki yeri nedir, yada müzekker ve müennes kurallarından olmak üzere kuranı kerimde الصيحة kelimesine isnad edilen اخذ kelimesi bir yerde müzekker bir yerde müennes formda gelmekte, bu konudaki görüşünüz nedir. bir de tüm diller(lisanlar) içerisindeki luğat ve lağvları kurana bakarak lağv ve ilğa etmeleri gerektiğini söylemişsiniz örneğin onlar da mı sesleri işaret eden galat olarak harf dediğimiz şekillerinden noktaları veya noktalama işaretlerini kaldırmaları gerekiyor, bunu da izah edebilir misiniz.

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*