NİRENGİ(2)-009 Kur’an’ı Kur’an ile Anlama: Kur’an’ın Lisanı

Mushaf İncele

Bu videomuzda da genel itibariyle Kur’an’ı Kur’an ile Anlama metodu bağlamında bazı temel yaklaşımlarımızın geleneksel algılardan özellikle KUR’AN’IN LİSANI hakkındaki farlılıkları üzerinde durulmuştur… Kur’an’n Kur’an ile anlaşılması ya da diğer metodların gerekçeleri nedir? Bu sorunun temelinde Lisan konusu yatmaktadır. Allah’ın son Nebiye gönderdiği kitabın, “Günümüzde yaşayan Arap toplulukların” dilinde gönderilmiş olduğu görüşü hakimdir. Oysa Allah Kur’an’da, Arap olarak anılan bir toplumun dilini değil, kendi ayetlerinden bir lisanı kullanmıştır. Gönderen de Allah olduğuna göre bu kitap dilin en mükemmel halidir. Allah bu kitabı Ahsenul Hadis olarak tanımlamıştır. Dolayısıyla Kur’an’ın lisanı üzerine daha gelişmiş bir dil inşa edilemez!… Diller Allah’ın bir emanetidir. İnsanlar ise bu emanete ihanet etmektedir. Seslerden anlamlar çıkarmak başka bir şeydir, seslerin bizzat kendisinin anlam ile bağ kurması başka bir şeydir. Konuşma; seslerin bir araya getirilip kombine edilmesi ve bu seslerin anlam ile buluşması halidir. Allah her şeyi bir ilke ile yaratmıştır. Lisanlar da Allah’ın bir ayeti olması sebebiyle ilkeleri olmak zorunadadır. Dolayısıyla Kur’an, her konuda olduğu gibi Lisanların ilkelerinin de kaynağıdır. İnsanlar tarafından oluşturulan sesler ancak bir disipline göre sıralanırsa, bu konuşma olur. Burada soru, söz konusu disiplinin nasıl oluştuğu ve kuralını kimin koyduğudur… Bunun cevabı bize göre Allah’tır… Eğer bir dilin ilk ortaya çıktığı an ile ilgili elde bir belge yoksa, o lisanın orijinal haline asla ulaşılamaz. Oysa Kur’an için bu söz konusu edilemez. Zira elimizde, “Aynı Kavmin”(*) temsilcileri olan ilk Nebi ve son Nebi arasındaki tüm Nebilerin ortak lisanından bir belge vardır… Eğer Kur’an’ın diline Arapça denilecek olursa; bu Arapça, günümüzde çeşitli lehçeleri de oluşturulmuş Arapçalardan biri olarak tanımlanamaz. Bu gün konuşulan Arapçaların ancak, Allah’ın ayeti olan orijinal lisanının bozulmuş türevleri olduğunun bilinmesi gerekir… İşte bu lisanın unutulmuş tüm orijinal temelleri Kur’an’dadır…

(*) Bu konu “İbrahim 14/4” bağlamında, önceki videolarda konu edilmiştir.

Aşağıdaki PDF dosyasında bahsi geçen konular ile ilgili kısa notlar halinde bir özet sunulmuştur. Okuyabilir ya da PDF olarak indirebilirsiniz.

Önemli Not:

Tüm yazı ve videolarımızda bu çalışmalara başladığımız ilk dönemlerden itibaren ifade ettiğimiz şu gerçeğin bilinmesini önemle rica ederiz. “Ulaşılan bulguların delilleri mümkün olduğu kadar belirtilmesine rağmen, yazı ve videolarımızda ifade edilenlerin tamamı, sadece Kur’an’dan anladıklarımız olup, asla bizzat Kur’an’ın kendisi değildir. Tek amacı; Allah’tan başka hiçkimsenin maddi-manevi tasallutu altına girmeden ve hiç kimseyi de maddi-manevi bir tasallut altına sokmadan Kur’an’ı anlama çabası olan bu çalışmalar, gelişmeye ve geliştirilmeye muhtaç olup, Kur’an üzerinden ulaşılan bulguların tamamı kaynak belirtilmeden de herkesin istifadesine açıktır.“

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*