NİRENGİ(2)-004 Kur’an’ı Kur’an ile Anlama: Muhkem ve Müteşabih

Mushaf İncele

“Yaratıcının kitabında çelişki ve kapalılığın olmaması, tüm zamanlara hitap etmesi ve başlangıçtan itibaren temel esasların asla değişmemiş olması gerekir. Belli bir zamana sıkışmış ya da hangi çağda olunursa olsun insana hitap etmeyen ve sorunlarını çözemeyen bir kitabın yaratıcıya ait olması düşünülemez!” temel fikrinden hareket ediyoruz. Bir süredir Kuran üzerinde yapılan ve geçmişten miras edinilen kabullere eleştirel bir yaklaşımla, farklı söylemler kanalımızdaki NİRENGİ videoları ile dile getirilmekteydi. Her ne kadar metot ve söylemler üzerinde uzun uzadıya açıklamalar www.tuvavadisi.org sitesinde ve farklı kaynaklardaki videolarda mevcut olsa da bunları yeniden biraz daha derli toplu olarak ele alma ihtiyacı duyduk. Yeni dönemde METOD konusundan başlayıp, Hasan Mustafa Arslan moderatörlüğünde Ramazan Demir ile mümkün olduğunca önümüzdeki konuları sınıflayarak ve olabildiğince yalın şekilde, tarihe not düşecek tarzda aktarmayı planladık…

Bu videoda metod ile doğrudan bağlantılı, hatta belirleyici olan “AYET” kavramı ve Kur’an’ın ayetlerini temel olarak sınıflandıran Ali İmran 3/7’de müşahhas olarak beyan olunan “MUHKEM” ve “MÜTEŞABİH” kavramları üzerinde durulmuştur.

1 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*