NİRENGİ(2)-001 Kur’an’ı Kur’an ile Anlama Metodu-Gramer

Mushaf İncele

Bir süredir Kuran üzerinde yapılan çalışmalara eleştirel bir yaklaşımla farklı söylemler Nirengi Videoları ile dile getirilmekteydi. Her ne kadar metod ve söylemler üzerinde uzun uzadıya açıklamalar www.tuvavadisi.org sitesinde ve farklı kaynaklardaki videolarda söz konusu olmuş olsa da, bu yeni dönemde METOD konusundan başlayarak, mümkün olduğunca konuları sınıflayıp olabildiğince yalın olarak aktarmayı planladık.

Yaratıcının kitabında çelişki ve kapalılığın olmaması, tüm zamanlara hitab etmesi ve başlangıçtan itibaren temel esasların asla değişmemiş olması gerekir. Belli bir zamana sıkışmış ya da hangi çağda olunursa olsun insana hitap etmeyen ve sorunlarını çözemeyen bir kitabın yaratıcıya ait olması düşünülemez…

– Allah’ın kitabında eksiklik düşünülemez.

– Kur’an ilkeli bir kitaptır. Çıkarımlar da aynı şekilde ilkeli olmalıdır.

– Onun sözü, değeri asla aynı olamayan başka sözler ile açıklanamaz. İsrailiyat, Arap şiiri, siyer ve ulema yorumu asli bir kaynak olarak kabul edilemez.

– Allah kendisini Resul ile açıklamaz. O resullerini tanıtır.

– Kur’an kendini açıklar. Onun gramer yapısı bunun yegane aracı ve değişmez kuralıdır.

– Kur’an başı sonu olmayan küresel bir kitaptır. İsm-i Mevsuller’in izi sürülerek bu bağlantılar ortaya çıkarılabilir.

– Kur’an’da yabancı kelime yoktur.

– Kur’an’daki isimler Camid İsimler olmayıp, her biri kök izi sürülebilen sıfat-ı müşebbehelerdir.

https://youtu.be/V5QhpjmswYA

Aşağıdaki PDF dosyasında bahsi geçen konular ile ilgili kısa notlar halinde bir özet sunulmuştur. Okuyabilir ya da PDF olarak indirebilirsiniz.

Önemli Not:

Tüm yazı ve videolarımızda bu çalışmalara başladığımız ilk dönemlerden itibaren ifade ettiğimiz şu gerçeğin bilinmesini önemle rica ederiz. “Ulaşılan bulguların delilleri mümkün olduğu kadar belirtilmesine rağmen, yazı ve videolarımızda ifade edilenlerin tamamı, sadece Kur’an’dan anladıklarımız olup, asla bizzat Kur’an’ın kendisi değildir. Tek amacı; Allah’tan başka hiçkimsenin maddi-manevi tasallutu altına girmeden ve hiç kimseyi de maddi-manevi bir tasallut altına sokmadan Kur’an’ı anlama çabası olan bu çalışmalar, gelişmeye ve geliştirilmeye muhtaç olup, Kur’an üzerinden ulaşılan bulguların tamamı kaynak belirtilmeden de herkesin istifadesine açıktır.“

1 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*