Haram Aylar – 2 – İHRAM

28 Eylül 2021 Editor 4

MÜKTESEBÂTIN KUYUYA ATTIĞI TAŞI ÇIKARMAK (2) (İHRÂMA GİRMEK BAĞLAMINDA) Bir önceki yazımızda meâllerin ve tefsirlerin tamamında “ihramlı” anlamı verilen Mâide 1. âyetteki ‘entüm hurumun’ ifadesinin […]

Haram Aylar – 1

19 Eylül 2021 Editor 6

MÜKTESEBÂTIN KUYUYA ATTIĞI TAŞI ÇIKARMAK (HARAM AYLAR BAĞLAMINDA) “Bir deli kuyuya taş atmış, kırk akıllı onu çıkaramamış.” deyimini/atasözünü hemen herkes bilir. Bu sözdeki “deli” kelimesi “aklını […]

Beyan Özelliğini Kaybetmeyen Tek Dil: KUR’AN LİSÂNI

3 Nisan 2021 Editor 9

İbrahim 14/4 وَمَٓا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِه۪ لِيُبَيِّنَ لَهُمْۜ فَيُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَشَٓاءُ وَيَهْد۪ي مَنْ يَشَٓاءُۜ وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ Vemâ erselnâ min rasûlin illâ bilisâni kavmihi liyubeyyine lehum(s) feyudillu(A)llâhu men yeşâu veyehdî men yeşâ(u)(c) vehuve-l’azîzu-lhakîm(u) Onlara beyânı ulaştırması için, resûllerden herhangi […]

08.) Nisa 4/34: Ayet üzerine mülahazalar (Son)?…

20 Şubat 2021 Editor 3

Âyette geçen وَاضْرِبُوهُنَّ (vadribuhunne) ifadesine “onları dövün” şeklinde mânâ verilmesinin imkânsız olduğunu buraya kadar yaptığımız açıklamalarda birçok kereler ifade ettik. Bu kelimeye “dövün” mânâsı verilmesinin […]

06.) Nisa 4/34: Güzellikle…

31 Ocak 2021 Editor 0

Bir kadının nüşûzuna dört şahit getirmek inanan insanların yapacağı bir davranıştır. Yoksa kız kardeşini veya kızını sadece kendi yaptığı tespit üzerinden kurşunlamanın, gırtlağını kesmenin, sokak ortasında ibret olsun diye dayak atmanın, herkese rezil edip kadını utanca mahkûm etmenin ne namusla ne iffetle ne insanlıkla ne de İslâm’la alâkası vardır. Kendi karısını başkasıyla zinâ yaparken yakalasa bile tek başına kocanın şahitliği üzerine hiçbir cezaî müeyyide uygulamayan Kur’an’ın, her erkeğin kendi kafasına göre târif edeceği bir nüşûz tanımı üzerinden, çağırdığında “buyur efendim” diyerek gelmeyen kadına dayak atmayı emrettiğini söylemenin de ne nüşûzla ne imânla ne insafla ne vicdanla ne de insanlıkla bir bağı vardır. Bu da yetmezmiş gibi üstüne sanki bu âyet onların dediğinden bahsediyormuş gibi, “Kadını dövmek tarihte yaşanan bir ilkellikti, çağımız kadını gelişti, akıllandı ona dayak atmak artık tarihte kaldı, dolayısıyla bu âyetin hükmü tarihseldir yani geçersizdir.” demek artık sözün bittiği yerdir.

05.) Korkular Üzerine Fıkıh İnşa Etmek (Nisa 4/34 Ayeti çerçevesinde)

31 Ocak 2021 Editor 0

Nisa 34. ayet, sadece onun beyanı üzerine koca bir hukuk bina edilen kadının bu hukuku süistimal etmemesi gerektiğinden, olur da süistimal ederse her kadına potansiyel nuşuz sahibi muamelesi yapmadan nasıl önlemler alınacağından bahsetmektedir. Alınacak bu önlemlerin de kocanın endişesi ve korkusu üzerinden değil dört şahit üzerinden işleme sokulması gerektiğinden bahsetmektedir. Çünkü hiçbir hukuk korkular üzerine bina edilemez.

03.) Nisa 4/34: Gaybı Korumak

31 Ocak 2021 Editor 0

Her dâim Kur’an’ın kılavuzluğuna kuru toprağın suya duyduğu ihtiyaçtan daha fazla ihtiyaç duyan insanlık; Câhiliye’nin karanlık akıllarını aydınlık sanan ulemânın meâlleri ve tefsirleri üzerinden Kur’an’ı, kılavuzluk yapamayan, aktüel değerini yitirmiş, modası geçmiş, üç beş ihtiyarın câmilerde namaz kılarken terennüm edeceği hoş melodiler olarak görmeye başlamıştır. Bugün kendisini mümin olarak tanımlayanlar bile; Kur’an’ın, insanlığın problemlerini çözmek için yeterli bir kitap olduğuna inanamamaktadır.
Böylesi ulemânın oluşturduğu anlayışlar üzerinden biçimlendirilen fıkhın altında ezilen kadın, çözümü Kur’an’da aramak yerine içinde bulunduğu durumun müsebbibi olarak Kur’an’ı görüp çözümü daha da karanlık olan feminizm, kadın-erkek eşitliği, demokrasi, özgürlük gibi söylemlerde aramaya başlamıştır. Kadınıyla erkeğiyle insan türünün İslâm’dan başka sığınağı, Kur’an’dan başka dayanağı, Allah’tan başka hâmîsi yoktur.

02.) Nisa 4/34: Salihalar…

31 Ocak 2021 Editor 0

Anlamaya çalıştığımız Nisâ sûresinin 34. âyeti de her bir Kur’an âyeti gibi ne içinde geçtiği pasajın öncesinden ve sonrasından ne de Kur’an’ın tamamından kopartılarak bağımsız olarak anlaşılır. Fakat bu çalışma Nisâ 34. âyetini tüm bağlantılarıyla ortaya koyup âyetin ne dediğini söylemektense ne demediğini göstermeyle sınırlı kalacaktır.