NiRENGi-55 / Alak Suresi 13-15. Ayetler

31 Mart 2019 Editor 0

Bu videoda Alak Suresi 13, 14,15 Ayetleri üzerinde detaylıca durulmuş, “in” edatı, “kezzebe” fiili, “nasiyeh, nacin ve dabbe” kelimelerinin Kur’an’da takibi yapılmıştır.

NiRENGi-51 / SALAT

13 Mart 2019 Editor 1

Bu videoda Alak 9-10 ayetleri açıklanmıştır. Öncelikle gramer açısından “soru hemzesi” ve “ef’alu kulub” üzerinde durulmuş ve bağlamında SALAT kavramı ele alınmıştır.