02.) Nisa 4/34: Salihalar…

Mushaf İncele

Anlamaya çalıştığımız Nisâ sûresinin 34. âyeti de her bir Kur’an âyeti gibi ne içinde geçtiği pasajın öncesinden ve sonrasından ne de Kur’an’ın tamamından kopartılarak bağımsız olarak anlaşılır. Fakat bu çalışma Nisâ 34. âyetini tüm bağlantılarıyla ortaya koyup âyetin ne dediğini söylemektense ne demediğini göstermeyle sınırlı kalacaktır. Çünkü günümüzde ve geçmişte yaşayan müminler âyetin dediği şeyler üzerinden değil demediği şeyler üzerinden hayatlarını ve tasavvurlarını inşâ etmişlerdir. Meselâ, kadının dövülmesi tartışması âyetin dedikleri üzerinden değil demedikleri üzerinden edinilmiş bir tartışmadır.

Nisâ 34. âyet, sûrenin en başından beri yetimlerin hukukundan mirasa kadar uzanan meseleleri ele alan âyetlerin bir parçasıdır. Nisâ sûresinin 34. âyetini “kadına çoban tayin etmek ve hırçınlık yaptığında döverek onu yola getirmek” çerçevesine taşıyanlarla bu âyetten önceki ve sonraki âyetlerde bahsedilen; yetimlerin miraslarına sahip çıkma, yetimleri evlendirme, evlenmesi yasak olanlar, kölelik-câriyelik, çok eşlilik, kadının mirası, erkeklerin mirası, fâhiş davranışlarda bulunanların tespiti ve cezalandırılması, şahitlik gibi meseleleri “fıkıh” adı altında Arap Câhiliye devrine yakışır bir çerçeveye taşıyanlar aynı kişilerdir. Bunlar aynı kişiler olmasa bile Kur’an’a verdikleri değer açısından aynı yolun yolcusudurlar. Kur’an üzerinden devâsâ bir fıkıh müktesebâtı oluşturulmuştur ama bu müktesebat yığınında Kur’an sadece kenar süsü olarak kullanılmıştır. Çünkü daha işin en başında “Kur’an rivâyetsiz anlaşılamaz.” prensibiyle hareket eden ulemâ, Kur’an’ın açtığı fıkıh alanlarını rivâyetle doldurarak Kur’an’a yer bırakmamıştır. Hatta bir adım daha ileri giderek rivâyetleri de ötelemiş; merkezine biri diğerini tutmayan, biri diğerinden daha karanlık ulemâ görüşlerini almıştır. Nisâ sûresinin açtığı fıkıh alanlarına önce şu rivâyetleri taşıyarak hakkında hukuk belirledikleri kadınlara varlık içinde durmaları gereken yer belirlenmiştir:

Yazının devamı aşağıdaki PDF dosyasındadır...

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*