03. Meal Yöntemi: Hurufu Mukattaa-2

Mushaf İncele

KUR’AN’IN YAZISI

Şimdi mademki ortada “hurufu mukattaa” (kesilmiş harfler) vardır o halde şu soruları sormak elzem hale gelmektedir.

  1. Bu işaretlere “harfler” adını veren kimdir?
  2. Bağlı bulunduğu bütünden kesilip koparılarak, bütünle alakası kesilmiş anlamına gelen “mukattaa” kelimesinin kullanılmasındaki maksat nedir?
  3. Bu harflerin bağlı bulunduğu “bütün” nedir?
  4. Bu harfleri kesip, bütünden ayırarak, bütünle alakasını “kesilmiş” hale getiren kimdir?

Hurufu mukattaa hakkında görüş ileri sürenlerin Kur’an’ın 29 suresinin başında geçen işaret öbeklerine “harfler” anlamını uygun görmesinin temel sebebi, görüşlerine temel olarak aldıkları Kur’an metnidir. Hepsi de bu işaretlere “harfler” ismini verirken çok sonraları ve uzun bir süreçte “noktalanmış, harekelenmiş, secavendleri konulmuş ve ayet bölünmeleri yapılmış” Kur’an metnini temel almaktadırlar. Noktalanarak belli ve tek bir sese tahsis edilmiş işaret harftir ama noktasız halde ve birkaç sesi gösteren sembollere harf denmesi mümkün değildir.

Kim ne itirazı getirirse getirsin, Kur’an’ın aslı “noktasız, harekesiz, secavendsiz ve ayet bölünmeleri ol-ma-yan” nüshalardır. Kur’an denilince akla gelmesi gereken metin odur. Kur’an’ın işaretleri, kelimeleri, cümleleri hakkında araştırma yapacak olan kişilerin kesinlikle ve kesinlikle noktasız ve harekesiz metinleri temel alması gerekmektedir.

NOT: Yazının metninde “Harekesiz El Yazması Font” bulunduğundan paylaşım PDF üzerinden yapılmıştır.

Önemli Not:

Tüm yazı ve videolarımızda bu çalışmalara başladığımız ilk dönemlerden itibaren ifade ettiğimiz şu gerçeğin bilinmesini önemle rica ederiz. “Ulaşılan bulguların delilleri mümkün olduğu kadar belirtilmesine rağmen, yazı ve videolarımızda ifade edilenlerin tamamı, sadece Kur’an’dan anladıklarımız olup, asla bizzat Kur’an’ın kendisi değildir. Tek amacı; Allah’tan başka hiçkimsenin maddi-manevi tasallutu altına girmeden ve hiç kimseyi de maddi-manevi bir tasallut altına sokmadan Kur’an’ı anlama çabası olan bu çalışmalar, gelişmeye ve geliştirilmeye muhtaç olup, Kur’an üzerinden ulaşılan bulguların tamamı kaynak belirtilmeden de herkesin istifadesine açıktır.“

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*