NiRENGi-58 / Levhaların Akibeti

21 Nisan 2019 Editor 0

Bu videoda Zubur, Zebur, Levhalar, Tabut, Talut, Calut, A’li, el Hadid kavramları ve bu kavramların birbirleri ile bağlantıları üzerinde durulmuştur…

NiRENGi-55 / Alak Suresi 13-15. Ayetler

31 Mart 2019 Editor 0

Bu videoda Alak Suresi 13, 14,15 Ayetleri üzerinde detaylıca durulmuş, “in” edatı, “kezzebe” fiili, “nasiyeh, nacin ve dabbe” kelimelerinin Kur’an’da takibi yapılmıştır.