NiRENGi-64 / Yaradılış Konusuna Giriş-1

3 Ağustos 2019 Editor 1

Bu videoda, insanın yaradılışı konusuna giriş mahiyetinde açıklamalar yeralmaktadır. Kabul edilmesi mümkün olmayan; ilk insanın erkek oluşu, kadının ondan yaratılması ve ilk nesillerin ensest ilişki […]

NiRENGi-62 / Zıhar Meselesi ve Tarihselcilik…

22 Nisan 2019 Editor 0

Geleneğin Zıhar kavramı üzerinden anlamlandırdığı ve üzerine hüküm bina edilen ayetlerin, anlaşılan biçimiyle Kur’an’ın diğer ayetleriyle oluşan çelişki ortaya konuluyor… Beğendiyseniz başkalarına da ulaştırın!