NiRENGi-57 / Cin-Melek-Şeytan-İblis

21 Nisan 2019 Editor 0

Bu videoda Bakara 2/95,96,97 ayetleri ele alınmış ve konu bağlamında Cin, Melek, Şeytan, İblis kavramları üzerinde durulmuştur. Beğendiyseniz başkalarına da ulaştırın!

NiRENGi-55 / Alak Suresi 13-15. Ayetler

31 Mart 2019 Editor 0

Bu videoda Alak Suresi 13, 14,15 Ayetleri üzerinde detaylıca durulmuş, “in” edatı, “kezzebe” fiili, “nasiyeh, nacin ve dabbe” kelimelerinin Kur’an’da takibi yapılmıştır. Beğendiyseniz başkalarına da […]

NiRENGi-53 / Alak Suresi 11-12. Ayetler

19 Mart 2019 Editor 0

Bu iki videoda peşi sıra, Alak Suresinin 11 ve 12. ayetleri incelenmiş, “iza” ve “in” edatları üzerinde derinlemesine durulmuştur… Beğendiyseniz başkalarına da ulaştırın!

NiRENGi-51 / SALAT

13 Mart 2019 Editor 0

Bu videoda Alak 9-10 ayetleri açıklanmıştır. Öncelikle gramer açısından “soru hemzesi” ve “ef’alu kulub” üzerinde durulmuş ve bağlamında SALAT kavramı ele alınmıştır. Beğendiyseniz başkalarına da […]